Saturday, 22 October 2011

Latihan Tatabahasa - Kata Ganti Nama Diri

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.


1 “Ibu, duit _______ hilang,“ kata Umair kepada ibunya.
A kita
B kami
C saya
D mereka

2 Darus dan Intan bersahabat karib. _______ tinggal sekampung.
A Dia
B Kita
C Kami
D Mereka

3 “Jika _______ ada masalah sila jumpa saya,” kata Cikgu Sarah kepada saya.
A mereka
B kamu
C kami
D dia

4 Salmi murid tahun enam. _______ berazam untuk mencapai 5A dalam UPSR.
A Dia
B Kami
C Awak
D Saya

5 Bangunan baru itu telah dirasmikan oleh _______.
A dia
B kami
C kamu
D beliau

6 Sebagai murid, _______ hendaklah belajar bersungguh-sungguh,” kata cikgu.
A dia
B kita
C kamu
D mereka

7 Mari kita ikut _______ ke perpustakaan,” kata Siti kepada Nurul.
A mereka
B awak
C saya
D kami

8 “Boleh _______ tumpang bertanya?” kata Suri dan Muna kepada pemuda itu.
A kamu
B awak
C kami
D saya

9 “Ampun _______ tuanku,” sembah Hang Tuah kepada raja.
A beta
B patik
C hamba
D baginda

10 “Jika ________ ada masa lapang, jemputlah ke rumah saya,” kata Ani kepada
kawan-kawannya.
A dia
B awak
C beliau
D kalian

11 “Ibu, duit Adik Farah hilang semasa ________ bermain seorang diri di taman
permainan,” kata Umi kepada ibunya.
A beliau
B kami
C kita
D dia

12 “Ali, suruh _______ datang ke sekolah petang ini untuk latihan sukan,” kata
Cikgu Maimun kepada saya.
A kami
B kamu
C beliau
D mereka

13 Encik Wan Omar bakal pemimpin di kampung kita. Oleh itu, kita perlu
memberikan sokongan sepenuhnya kepada _______
A ia
B dia
C beliau
D mereka

14 “ Sebagai tentera, _______ berikrar akan memperjuangkan tanah air sehingga
titisan darah yang terakhir,” kata askar-askar itu kepada pegawai mereka.
A kita
B kami
C beliau
D mereka

15 Kalau engkau tidak ada kerja marilah ikut _______ ke perpustakaan,” kata Siti
dan Yusni kepada Nurul.
A mereka
B engkau
C kalian
D kami

 Usaha Hingga Jaya! :-))

No comments:

Post a Comment